Psykolog Søren Steen Lund Larsen

Praktisk Info

Find mig på kort

Klik her og find mig på kort.

Betaling

Vær opmærksom på, at hvis man har henvisning gennem egen læge, følger betalingen sygesikringens takster.

Gældende takster er på nuværende tidspunkt 444 kr. for den første samtale og 375 kr. for efterfølgende sessioner.
Læs mere om tilskudsordninger og priser på Psykologer i Danmarks hjemmeside.

Ved privat betaling gælder nedenstående takster:

Individuel terapi kr. 1100 pr. session (45 min.)
Parterapi kr. 1400 pr. session (60 min.)
eller kr. 1600 pr. session (75 min.)
Parterapi med to terapeuter kr. 2400 pr. session (90 min.)
Individuel supervision kr. 1600 pr. session (60 min.)
Gruppesupervision kr. 1800 pr. session (60 min.)
Psykologiske undersøgelser Pris aftales individuelt

Afbud

OBS: Evt. afbud bedes meddelt pr. telefon – ring eller send en sms – senest kl. 12.00 dagen før.             Der kan oplyses om afbud alle ugens  7 dage 
Der afregnes fuldt honorar ved udeblivelse eller for sen aflysning.

Det er muligt at booke tider online for klienter i igangværende behandlingsforløb med henvisning fra egen læge – klik her.

Muligheder for tilskud via forsikring

Mange sundhedsforsikringer eller helbredsforsikringer dækker psykologsamtaler.
Da der er forskelle på selskabernes tilbud og krav, kan du kontakte dit forsikringsselskab for at få oplyst, om forsikringen dækker psykologhjælp, hvor mange samtaler du kan blive berettiget til, om du skal forbi din egen læge først, og om du frit kan vælge den psykolog du ønsker.
Bemærk at der er selskaber, som kræver at man bruger helt bestemte psykologer i deres eget netværk.
Hos nogle selskaber skal man selv lægge ud, men hos andre kan jeg indberette direkte til forsikringsselskabet. Jeg har samarbejde gennem sygeforsikringen ”danmark” og kan indberette dertil, også hvis du har fået bevilling af f. eks. Danica Sundhedssikring, PenSam og Skandia. Ligeledes er der en række andre forsikringsselskaber, hvor vi kan afregne direkte, f.eks. Topdanmark.

Muligheder for tilskud via din fagforening

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsrelaterede kriser.
Kontakt din fagforening for at høre nærmere.

Muligheder for tilskud fra Kommunen

I visse tilfælde kan kommunen give hel eller delvis dækning for udgifter til psykolog (fx via Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82, Sygebehandling m.v. eller §63, særlig støtte under revalidering). Det er dog meget forskelligt fra kommune til kommune om det overhovedet er en mulighed.
Henvend dig til din til din kommune og hør nærmere om din problematik kan støttes.

Yderligere oplysninger vedr. fagetiske principper, tavshedspligt, agtindsigt, klageadgange, erstatningsmuligheder og utilsigtede hændelser

Jeg kan oplyse, at jeg som autoriseret psykolog

Nedenfor finder du vejledning til dine rettigheder som klient i min praksis:

Jeg assisterer gerne ved behov for personlig vejledning ift. ovenstående.