Psykolog Søren Steen Lund Larsen

Psykoterapi

I individuel psykoterapi arbejder man med personlige vanskeligheder, som man gennem kortere eller længere tid har følt sig generet eller belastet af. Det kan eksempelvis være:

 • Stress og udbrændthed
 • Depression og tristhed
 • Angst og uro
 • Selvværds- og identitetsproblemer
 • Vanskeligheder i ægteskab/samliv og andre nære relationer
 • Livskriser
 • Spiseproblemer

Formålet med psykoterapi er at øge indsigten i de oplevede vanskeligheder, at forstå, hvorfor man føler, tænker og handler på en given måde, selvom man måske ved at ens reaktioner ikke er hensigtsmæssige. Gennem psykoterapi bliver man bedre i stand til at agere i sit liv. Individuel terapi foregår ved, at du kommer med et regelmæssigt interval og gennem samtale får hjælp til at håndtere dine problemer på en måde, som kan bringe dig videre i dit liv.

Et vigtigt udgangspunkt for forståelse af et menneskes sind er, hvordan psyken udfolder sig i mellemmenneskelige relationer og dermed også i forholdet mellem klient og psykolog. Det terapeutiske arbejde vil altid foregå i en ligeværdig dialog klient og psykolog imellem gennem et anerkendende nærvær.

I den individuelle psykoterapi laver klient og psykolog en aftale om at tale sammen en gang ugentligt på et fastsat tidspunkt i 50 minutter og over en periode, som kan strække sig fra nogle få gange til en terapeutisk kontakt, der kan løbe over flere måneder. Behandlingen tilpasses den enkelte person.

Målene for en psykoterapi kan være:

 • At kunne håndtere stress på uddannelse og arbejde
 • Personlig udvikling
 • At lære sig selv bedre at kende og forstå uhensigtsmæssige handlemønstre
 • Større livsglæde
 • Lettelse af generende symptomer
 • At blive bedre til at sætte grænser og håndtere konflikter
 • At opnå en mere meningsfuld tilværelse
 • Bedre evne til at indgå i nære relationer til andre
 • Udvikling af indre kerne og identitetsfølelse

Du kan læse meget mere om hvad psykoterapi er, og hvordan det foregår, hos Dansk Psykoterapeutforening.