Psykolog Søren Steen Lund Larsen

Supervision

Som godkendt specialist og supervisor i psykoterapi kan jeg tilbyde supervision til psykologer på alle uddannelsesniveauer samt til social- og sundhedspersonale indenfor andre faggrupper (læger, socialrådgivere, pædagoger mv.).

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe. Jeg tilbyder endvidere supervision af personalegrupper på f.eks. forvaltninger, behandlingshjem, pædagogisk-psykologiske rådgivninger og psykiatriske afdelinger.

Kontakt mig på mail eller telefon og hør nærmere.