Psykolog Søren Steen Lund Larsen

Profil

Søren Steen Lund Larsen

  • Uddannet cand.psych. 1997, Københavns Universitet
  • Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet, 2000.
  • Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i psykoterapi, 2008.
  • Godkendt af Dansk Psykolog forening som supervisor i psykoterapi, 2009.
  • Videreuddannet i gruppeanalytisk psykoterapi ved Institut for Gruppeanalyse, 2003.
  • Privatpraktiserende psykolog siden 1. 10. 2008.

I respekt for mine klienter arbejder jeg ud fra Dansk Psykolog Forenings regelsæt om etik og tavshedspligt.

Dansk Psykolog Forenings Regelsæt 2014-2016