Psykolog Søren Steen Lund Larsen

Psykologiske undersøgelser

En psykologisk undersøgelse er en undersøgelse af personligheden med henblik på at vurdere et menneskes ressourcer, kompetencer, konfliktområder og vanskeligheder.

Jeg tilbyder følgende undersøgelser:

  • Psykologiske undersøgelser af unge og voksne
  • Børnesagkyndige undersøgelser for Statsforvaltningerne og for By- og Landsretten
  • Diagnostiske udredninger
  • Psykosociale undersøgelser (forældreevneundersøgelser)
  • Udarbejdelse af personlig psykologisk profil